Açıklama

Ana yoldan sapıp araba park yerinden sağa dönünce Nasturi Kilisesi'ne varılır. Bu kilisenin Nasturi Kilisesi olduğu tespitini yapan Mağusa’daki olağanüstü varlıklı Nasturi tüccar topluluğu olduğunu kanıtlayan Orta Çağ kaynaklarıdır. Kilisenin günümüze kadar gelmiş duvar resimlerindeki Süryanice yazıtlar da bunu desteklemektedir. Nedense, geride bunun Nasturi topluluğuna ait olduğunu doğrudan kanıtlayacak hiç bir belge kalmamıştır.
Kilise 14. yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. Kuzey ve güney kanatlarına iki koridor ve yarım kubbe ilave edilmesinin ardından büyük ölçüde genişletilmiştir. Kuzeybatı tarafındaki çan kulesi sıra kemerlerinin oldukça Avrupai bir tarz verdiği görülmektedir. 1930'lu yıllarda yapısal geliştirme çalışmaları dışında hiç el değmemiş olan bu yapı asırlardır ayaktadır.
Binanın günümüzdeki iyi durumu, kısmen, Osmanlı döneminde çok az kullanılmış olmasından kaynaklanmış olabilir. İngiliz döneminde kilise, Ortodoks toplumuna verilmiş ve Aziz George'a adanmıştır. Burada, izinle, yılda bir kez dini ayin gerçekleştirilirdi. Bu Orta Çağ binası yılın diğer günlerinde ise deve ahırı olarak kullanılırdı. Günümüzde bir kültür merkezi olarak kullanılmaktadır.