Açıklama

Mağusa'nın göz alıcı merkez meydanı bircok tarihi olaya şahitlik etmiştir. 1362'de salgın veba hastalığının ortaya çıkması üzerine, Papa elcisi Peter Thomas, cıplak ayaklı müritlerinin katedralden şehre yürümelerine öncülük etmiştir. 1372'de II. Peter'in taç giyme töreni esnasında cıkan ayaklanmada cok sayıda Cenevizli öldürülmüştür. BU olay neticesinde Kıbrıs, Cenevizliler'le savaşa girmiştir. Aynı yıl Azize Bridget, aşırılıklarından dolayı ilk önce Latinleriı daha sonra ise Katolik inancı dışında kalmalarından dolayı Yunanlılar'ı lanetlemiştir. 1571 İ de ise, Osmanlı Başkomutanı Lala Mustafa Pasa Mağusa'yı ele gecirdiği zamanı Venedikli komutan Marcantonio Bragadino'yu halk huzurunda bu meydanda idam ettirmiştir. Meydan bugün, 19. yüzyıl döneminin Türk sairi ve yazarı Namık Kemal l in (1840-1888) adını taşımaktadır.