Açıklama

Küçük ve orantılı bir kilise olan Anna Kilisesi, belirgin bir şekilde bazı Gotik unsurlar taşımaktadır. Yapı olarak Karmelit Kilisesi'ne benzemekte ve bu yüzden aynı döneme, 1300'lu yıllara ait olduğu sanılmaktadır. Kilise, şehrin oryantal (doğulu) Hristiyanları'nın ikamet ettiği sanılan bölgedeki konumundan dolayı, bir Maronit Kilisesi de olabilirdi. Ancak, Orta çağ döneminde Mağusa'da aynı isimde bir Benedikfin rahibe manastırının bulunduğu kayıtlarda mevcuttur ve Azize Anna'nın bu rahibelerin kiliselerinin kalıntıları olma olasılığı yüksektir.