Açıklama

Şehir merkezine geri dönerken Nami Efendi Sokağı boyunca bir ikamet bölgesinden geçilir. Kertikli Hamam Ada'ya gelişlerinden kısa bir süre sonra Osmanlılar tarafından inşa edilen 16. yüzyıla ait bir hamamdır. Deliller, bir Orta Çağ yapısı temeli üzerine inşa edildiğini göstermektedir. Tahrip olmasına rağmen altı orantılı kubbesi hâlâ sağlam durmaktadır.