Açıklama

Deniz Kapısı, Suriçi'nin iki giriş kapısından birisidir (Kara Kapısı'na da bakınız). Esas olarak Orta Çağ'da yapılmış olsa da, bu ayırt edici görünüşünü 16. yüzyılda kale ile surların birlikte yeniden düzenlenmesiyle Venediklilerlden alır. su an var olan demir kaplı ahşap kapı, Osmanlılar tarafından yerleştirilmiştir, ancak oradaki zincirlerle inip kalkan demir parmaklıklı ağır kapı orijinaldir ve Venedik dönemine aittir. Deniz Kapısı'nın hemen iç tarafında büyük taş aslan yer almaktadır ve bu aslan da büyük olasılıkla Venedik dönemine dayanmaktadır.