Açıklama

1360'lı yıllarda inşa edilen ve bir zamanlar muhteşem olan bu katedral, Lüzinyanlarl in Kıbrıs Gotik tarzında inşa edilmiş Ortodoks kiliselerinin, doğuda nadir görülen bir örneğidir. Ancak, şehrin Ortodoks katedrali olarak hizmet vermesi nedeniyle, yapısında yerel Bizans mimarisinden alınmış küçük fonksiyonel unsurlar da bulundurmaktadır. Ayrıca, kilisenin güney geçidi ile bir kalıntı olarak bütünleştirilmiş, daha eski ve daha küçük bir Frenk/Bizans kilisesi mevcuttur. Birçok 16. yüzyıl kaynaklarının aynı isimde bir başka kilisenin varlığından ve kendinden daha büyük olan Aziz George Katedrali ile bağlantılı bir şekilde bahsedilmesinden, burasının Aziz Symeon'un ibadet evi olduğu yaygın olarak varsayılmaktadır. Burasının orijinal Rum katedrali ve Mağusa Ortodoks piskoposluğunun Orta Çağ makamı oldUğU ve bir zamanlar Aziz Epiphaniosl un mezarının içinde bulunduğu da bazı kesimler tarafından düşünülmektedir.