Açıklama

Günümüzde Venedik Sarayı'nın sadece doğuya bakan büyük yüzeyi ile ic bahcenin arka duvarları ayakta kalmaktadır. İlk olarak bir Lüzinyan kraliyet sarayı olan bu yer, 1489 yılından itibaren Venedik Valisi Vekili Palazzo del Provveditore l rron resmi ikametgâhı olmuştur. Saray 16. yüzyılda da, esaslı bir şekilde bicim değiştirir ve İtalyan Rönesans'ının sade ve cisimsel bicimi, Gotik özelliklerinin yerini alır. İc bahce icerisinde aynı döneme ait pek cok top, düzenli bicimde istiflenmiş top güllesi ve büyük bir granit sütuna ait parcalar bulunmaktadır.

Her ne kadar da merkez bölümleri Osmanlı kuşatması sırasında tamamıyla tahrip edilmiş olsa da, sarayın ön cephesi 16. yüzyıl Venedik mimarisinin Kıbrıs'taki cok ender bir örneği olarak ayakta kalmayı başarmıştır.