MASDER, Mağusa Suriçi’ni ziyaretçiler için daha çekici ve akılda kalıcı bir noktaya dönüştürmeyi amaçlayan ve bu konuda çalışmalar yapıp, destekleyen bir dernektir.

MASDER, Suriçi’nin kültürel, turistik, sosyo-ekonomik ve sosyal yapısına katkı sağlamak için kurulmuş bir inisiyatifdir.

MASDER, Mağusa Suriçi’nde bulunan farklı uygarlıklara ait sayısız tarihi eserin hem Mağusa’nın hem de Kıbrıslı Türk halkının en büyük değerlerinden biri olduğuna inanıyor ve bu değerleri korumayı ve tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

MASDER, Mağusa Suriçi’ni turistlerin tercih edebileceği bir ziyaret noktasına çevirmekten öte yana yerel halkın da dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır.

MASDER, tüzel bir oluşum olarak hiçbir siyasi parti ile ilişkisi olmayıp herhangi bir siyasi faaliyette bulunmamalıdır.

Amaçlarını yerine getirebilmek için MASDER, kültürel, sanatsal, geleneksel, folklorik vb. etkinlikler planlayıp, bunları yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle aynı amaçları olan organizasyonlar veya dernekler ile birlikte çalışılacaktır.

MASDER düzenli olarak yapacağı etkinlikler ile lobi faaliyetleri yüreterek ve ilgili kurumlar ile birlikte Mağusa Suriçi’nin farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır.

MASDER, Mağusa Suriçi’ne herhangi bir yoldan katkısı olacak projeleri destekler.

MASDER, farklı aktiviteler için projeler geliştirip, sözkonusu projeler için gelir kaynağı bulmaya çalışır.

MASDER çevresel değerlere bağlı olup, çevreyi korumak için tedbirlerin alınmasında etkin bir rol oynar ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışır. MASDER’in yukarıda belirtilen temel ilkelere ilişkin bilimsel ve tarihsel araştırma veritabanına erişimi bulunurken, bunları Mağusa’yı geliştirmek ve amaçlarını yerine getirmek için kullanacaktır.

MASDER’in bir başka amacı ise Suriçi’nin tarihi değerlerini korumak ve yetkili makamların bu hususta dikkatini çekmek için projeler geliştirmektir.

MASDER, ‘Deloitte Consulting LLP’ tarafından yaratılmış ve USAID’in finanse ettiği “Teşebbüsler için Ekonomik Kalkınma ve Büyüme (EDGE) (Economic Development and Growth for Enterprises) projesinden teknik yardım ve destek almıştır. Birleşik Devletler tarafından Kıbrıs’ta finanse edilen diğer tüm projeler gibi EDGE’in de amaçları kültürel mirası yönetme aracılığıyla yeniden birleşmeyi sağlamaktır.