Hakkımızda Yönetim Kurulu

RİFAT YALINÇ
Başkan

SERDAR ATAİ
Başkan Yardımcısı

KUTLU EYUPOĞLU
Başkan Yardımcısı

EKREM BAĞCILAR
Sayman

EMİNE BALIK
Yazman

SİNEM GÜLTEN TÖZÜN
Faal Üye

BERNA ALTUNSOY
Faal Üye

ALPER İNCE
Disiplin Kurulu

MUSTAFA HADIMCI
Disiplin Kurulu

SELÇUK BARBAROS
Disiplin Kurulu (Yedek)

MEHMET ZEKA HOŞGÖR
Denetleme Kurulu

EYÜP HÜDAVERDİOĞLU
Denetleme Kurulu

AYNUR DEVECİOĞLU
Denetleme Kurulu(Yedek)